Hotline:0938.511.948-036.932.5925

Tour 3 đảo Chất lượng cao

Bảng giá Tour

Người lớn Trẻ em
Gói cơ bản (trọn gói) 600.000đ/người 360.000/người
Phí lên đảo (đã bao gồm)

- Hòn mun: 22.000đ/lớn, 12.000đ/nhỏ

- Hòn Tằm: 250.000đ/lớn, 150.000đ/nhỏ

- Trí Nguyên: miễn phí

Người lớn Trẻ em
Gói chất lượng cao (trọn gói) 650.000đ/người 390.000/người
Phí lên đảo (đã bao gồm)

- Hòn mun: 22.000đ/lớn, 12.000đ/nhỏ

- Hòn Tằm: 250.000đ/lớn, 150.000đ/nhỏ

- Làng Chài: miễn phí

Thực đơn Gói cơ bản

Thực đơn Gói chất lượng cao

Lịch trình Tour

Gói Cơ bản:

09h00 -> 09h40

Đón khách tại điểm hẹn.

09h45 -> 11h30

Tham quan và vui chơi tại Hòn Mun

11h30 -> 13h30

Ăn trưa tại nhà hàng trên đảo Trí Nguyên.

13h30 -> 15h30

Tham quan và vui chơi tại Hòn Tằm.

15h30 - 16h00

Trở về đất liền, xe đưa quý khách về lại điểm đón.

Gói Chất lượng cao:

09h00 -> 09h40

Đón khách tại điểm hẹn.

09h45 -> 11h30

Tham quan và vui chơi tại Hòn Mun

11h30 -> 13h30

Ăn trưa tại nhà hàng trên Làng Chài

13h30 -> 15h30

Tham quan và vui chơi tại Hòn Tằm.

15h30 - 16h00

Trở về đất liền, xe đưa quý khách về lại điểm đón.