Hotline:0938.511.948-036.932.5925

Tour lặn biển Hòn Mun Nha Trang

tour lặn biển nha trang

Bảng giá tour lặn biển Nha Trang

GIÁ TOUR LẶN BIỂN 01 - CHUYÊN NGHIỆP
Thợ lặn (người Việt Nam) 600.000đ/25 phút/1 lần lặn 800.000đ/50 phút/2 lần lặn
Thợ lặn (người Nước ngoài có Bằng) 760.000đ/35 phút/1 lần lặn 980.000đ/70 phút/2 lần lặn
Thợ lặn (người Nước ngoài không Bằng) 980.000đ/30 phút/1 lần lặn 1.300.000đ/60 phút/2 lần lặn
Bơi (không Lặn) 380.000đ/người lớn 190.000đ/trẻ em
Vị Trí Lặn

Vùng Lõi Hòn Mun

GIÁ TOUR LẶN BIỂN 02 - KHÁM PHÁ
Thợ lặn (người Việt Nam) 600.000đ/25 phút/1 lần lặn 800.000đ/50 phút/2 lần lặn
Thợ lặn (người Nước ngoài có Bằng) 760.000đ/35 phút/1 lần lặn 980.000đ/70 phút/2 lần lặn
Thợ lặn (người Nước ngoài không Bằng) 980.000đ/30 phút/1 lần lặn 1.300.000đ/60 phút/2 lần lặn
Bơi (không Lặn) 380.000đ/người lớn 190.000đ/trẻ em
Vị Trí Lặn

Vùng Lõi Hòn Mun

GIÁ TOUR LẶN BIỂN 03 - CƠ BẢN
Thợ lặn (người Việt Nam) 450.000đ/25 phút/1 lần lặn 700.000đ/50 phút/2 lần lặn
Thợ lặn (người Nước ngoài có Bằng) 600.000đ/35 phút/1 lần lặn 800.000đ/70 phút/2 lần lặn
Thợ lặn (người Nước ngoài không Bằng) 600.000đ/30 phút/1 lần lặn 800.000đ/60 phút/2 lần lặn
Vị Trí Lặn

Vịnh San Hô

Thực đơn

Lịch trình Tour lặn biển ở nha trang

Lịch trình tour 01

7h - 8h

Đón khách tại điểm hẹn.

8h - 9h

Di chuyển ra vùng Lõi Hòn Mun

9h15 - 11h

Lặn tại điểm thứ 1.

11h - 12h15

Bơi hoặc lặn tại điểm thứ 2.

12h15 - 13h

Ăn trưa trên tàu.

14h

Tàu cập cảng, xe đưa quý khách về lại điểm đón.

Lịch trình tour 02 & 03

8h - 9h

Đón khách tại điểm hẹn.

9h - 10h

Di chuyển ra vùng Hòn Mun với tour 02 và ra Vịnh San Hô với tour 03

10h15 - 12h30

Lặn lần 1 hoặc 2 lần

12h30 - 13h30

Ăn trưa trên đảo.

14h - 14h30

Tàu cập cảng, xe đưa quý khách về lại điểm đón.