Hotline:0938.511.948-0166.932.5925

Tour 4 đảo Nha Trang

tour 4 đảo nha trang

Bảng giá tour 4 đảo trọn gói

Người lớn Trẻ em (1m - 1m39)
Giá tour 4 đảo 01 270.000 vnd 160.000 vnd
Giá tour 4 đảo 02 480.000 vnd 290.000 vnd
Giá tour 4 đảo 03 282.000 vnd 162.000 vnd
Chi tiết bảng giá

- Thủy Cung Trí Nguyên (chưa bao gồm): 150.000đ/lớn - 80.000đ/nhỏ

- Làng Chài: Miễn phí

- Bãi tranh: 50.000đ/lớn - 30.000đ/nhỏ

- Vịnh San Hô: 30.000đ/lớn - 20.000đ/nhỏ

- Hòn Tằm: 250.000đ/lớn - 170.000đ/nhỏ

- Hòn Một: miễn phí

- Bãi Sạn: 50.000đ/lớn - 30.000đ/nhỏ

- Đảo đông Tằm: 22.000đ/lớn - 12.000đ/nhỏ

Thực Đơn Trưa Tour 4 đảo nha trang

Lịch trình Tour 4 đảo

Lịch Trình Tour 01

08h00 -> 09h00

Đón khách tại điểm hẹn (khách sạn), di chuyển đến Cảng Cầu Đá.

9h00 -> 10h00

Tham quan Thủy Cung Trí Nguyên.

10h00 -> 10h30

Tham quan bè hải sản tại Làng Chài.

10h30 -> 13h30

Tham quan, vui chơi, tắm biển, ăn trưa, chơi bar nổi, hát cho nhau nghe tại Bãi Tranh.

14h -> 16h

Tham quan và vui chơi tại Vịnh San Hô.

16h-16h30

Trở lại đất liền và xe đưa quý khách về điểm đón.

Lịch Trình tour 02

08h00 -> 09h00

Đón khách tại điểm hẹn(khách sạn), di chuyển đến Cảng Cầu Đá.

9h00 -> 10h00

Tham quan Thủy Cung Trí Nguyên Nha Trang.

10h00 -> 10h30

Tham quan bè hải sản tại Làng Chài.

10h30 -> 13h30

Tham quan, vui chơi, tắm biển, ăn trưa, chơi bar nổi, hát cho nhau nghe tại Bãi Tranh.

14h -> 16h

Tham quan và vui chơi tại Hòn Tằm.

16h-16h30

Trở lại đất liền và xe đưa quý khách về điểm đón.

Lịch Trình tour 03

08h00 -> 09h00

Đón khách tại điểm hẹn.

9h00 -> 10h00

Tham quan Thủy Cung Trí Nguyên.

10h00 -> 12h30

Tham quan, vui chơi tại Bãi Sạn.

12h30 -> 13h30

Ăn trưa, chơi bar, chơi nhạc tại Bãi Sạn.

13h30 -> 16h30

Tham quan và vui chơi tại đảo Đông Tằm và Hòn Một.

16h30

Trở lại đất liền và xe đưa quý khách về điểm đón.